Regulamin Konkursu Punkt dla Mamy z dnia 11.05.2017 r.


I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu Punkt dla Mamy zwanego dalej „Punkt dla Mamy”, przeprowadzanego na stronie www.punktdlamamy.pl w okresie od 09.06.2017 do 01.09.2017 r.
2. Organizatorem konkursu jest ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, REGON 012012459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych, (zwany dalej: “Organizatorem”).
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie w serwisie Mjakmama.pl, pod adresem punktdlamamy.pl
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników i współpracowników ZPR Media Spółka Akcyjna oraz osoby nieletnie za zgodą i wiedzą rodziców, prawnych opiekunów.

II Zasady Konkursu
1. Celem przeprowadzenia konkursu jest prezentacja najlepszych, najciekawszych miejsc dla kobiet z dzieckiem oraz rozbudowa mapy miejsc przyjaznych mamom, rodzicom z dziećmi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 09.06.2017 r. do 01.09.2017 r.
3. Aby wziąć udział w konkursie „Punkt dla mamy” należy spełnić warunki punktu 3. niniejszego regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe.

Zadanie konkursowe:
1. Za pomocą formularza dostępnego na stronie https://punkt.mjakmama24.pl/nagrody/ należy zgłosić miejsce przyjazne mamie/Punkt dla mamy.
2. Wypełniając formularz należy uzupełnić informacje wybierając:
a) odpowiednią kategorię:
b) kryteria, według których zgłoszone miejsce można określić jako miejsce przyjazne mamie
c) lokalizacja Punktu
d) dodać zdjęcie miejsca *obowiązkowe
3. W formularzu należy dodać opis miejsca (Punkt dla Mamy) uzasadniając swój wybór. (max 400 znaków)
4. Osoby które chcą wziąć udział w konkursie muszą zaakceptować regulamin konkursu
5. Można zgłosić dowolną liczbę miejsc

III Wybór laureatów konkursu
Laureatami konkursu zostaną osoby, których opis miejsca w formularzu zgłoszeniowym Komisja Konkursowa uzna za najciekawszy, najbardziej przekonujący. Oceniane będą kreatywność, pomysłowość. Komisja konkursowa w każdym kolejnym tygodniu trwania konkursu wybierze 2 laureatów spośród osób, które uczestniczyły w konkursie. Przez okres trwania konkursu tj. od 09.06 do 01.09 w każdy piątek tygodnia do godziny 12.00 Komisja Konkursowa wybierze 2 laureatów konkursu, autorów najlepszych opisów pod zgłoszeniami i poinformuje ich o wygranej tego samego dnia tj. piątek do godziny 17.00 1 tydzień:
1-8.06 wypełnienie formularza, zbieranie zgłoszeń konkursowych
09.06 wyłonienie laureata, autora najlepszego opisu do godziny 12.00 i poinformowanie go o wygranej, tego samego dnia do godz. 17.00

Analogicznie każdy kolejny tydzień.
Od 09 czerwca do 01 września 2017 r.

IV Nagrody konkursu „Punkt dla mamy”
1. Nagrody dla laureatów.
Nagrodą dla laureatów, wyłonionych w dniach:
09.06, 16.06, 23.06, 30.06 07.07, 14.07, 21.07, 28.07,04.08,11.08,18.08
Jest zestaw kosmetyków marki Ziaja.
W skład zestawu wchodzą:

  • ziajka mleczko do opalania dla dzieci wodoodporne SPF 30 w sprayu –nowość!
  • ziajka mleczko dla dzieci po opalaniu –nowość!
  • ziajka –emulsja do opalania wodoodporna dla dzieci SPF 50+
  • ziajka –krem dla dzieci i niemowląt z filtrem SPF 6
  • kremowe mydło dla dzieci hypoalergiczne
  • żel do mycia ciała i włosów dla dzieci hipoalergiczny

Wartość rynkowa netto 1 zestawu to 48,61 zł netto / 59,79 zł brutto


Nagrodą dla laureatów, wyłonionych w dniach:
25.08,01.09

Jest zestaw kosmetyków dla dzieci marki BIOLINE.
W skład zestawu wchodzą:

  • Żel do mycia ciała i włosów dla dzieci i niemowląt.
  • Kremowy olejek do codziennej pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt.

Wartość rynkowa netto 1 zestawu to 60,38 zł netto / 74,27 zł brutto

2. Osoba która wygra zostanie poinformowana o tym fakcie drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości FB. Informacja o wygranej zostanie wysłana na podany wcześniej (podczas rejestracji) adres mailowy.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Redaktor prowadząca mjakmama.pl – Justyna Smolińska
Redaktor serwisu mjakmama.pl – Anna Szubińska
Marketing Parenting i Zdrowie – Gabriela Rybińska

4. Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.
6. Nicki z laureatami Konkursu będą publikowane każdego tygodnia, w każdy piątek na stronie http://punktdlamamy.pl/konkurs
7. Nagrody zostaną wysłane laureatowi przesyłką pocztową. W tym przypadku laureat konkursu zostanie poproszony o podanie adresu wysyłki (imię, nazwisko, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon).
8. W przypadku niepodania przez laureata adresu dla doręczeń w terminie 14 dni od e-mailowego powiadomienia lub przez wiadomość na FB o przyznaniu nagrody nagroda przechodzi na własność organizatora.
9. Organizator może powiększyć pulę nagród w trakcie trwania konkursu.

V Prawa autorskie
1. Wszystkie osoby zgłaszające zdjęcia miejsc, w formularzu zgłoszeniowym Punkt dla mamy oświadczają że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich materiałów zdjęciowych które przedstawiają w formularzu zgłoszeniowym.
2. Autor opisu pod zgłoszeniem oświadcza, że jest pełnoprawnym autorem tego opisu i jest to jego własna praca.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów) na potrzeby konkursu i projektu Punkt dla Mamy w serwisie Mjakmama.pl, a w szczególności do publikacji w Internecie lub prezentacji w innych mediach.

VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 16: 00 oraz na punktdlamamy.pl w czasie trwania konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
2. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu (tj. od 09.06.2017 do 01.09.2017 r.). W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje
data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
6. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.
7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
8. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu: konkursmjakmama@grupazpr.pl. Podając w temacie wiadomości „PUNKT DLA MAMY. INFORMACJE”